• Autor:Joan Rosell
  • Comentaris:0

Commutador Switch USB

Si voleu compartir un perifèric USB amb més d’un ordinador, necessitareu un Commutador Switch USB. El de la foto en concret és de 4 entrades i 1 sortida, això vol dir que es poden connectar 4 ordinadors, el quals podran compartir el perifèric que hi hagi connectat a la sortida, com pot ser una impressora, un escàner o un disc dur extern, etc.

La meva nova adquisició ha estat per un motiu de rapidesa d’accés al disc dur on tinc tot el material dels meus clients (6Tb) d’informació. Encara que el disc dur el puc tenir connectat a un ordinador i accedir a ell des d’un altre màquina per wifi o per ethernet, la solució més àgil crec que és aquesta, perquè tots dos ordinadors tinguin un accés USB al disc. 

L’inconvenient que té el sistema és que el disc no pot estar compartit per diversos ordinadors a la vegada sinó que hi ha un interruptor per donar entrada a un o altra màquina.

No tags