• Autor:Joan Rosell
  • Comentaris:0

Instal·lar Catalina en Macs obsolets

Ara que ja ha sortit Big Sur, com és natural, les actualitzacions de Catalina ja s’han acabat i l’únic que ens pot arribar, si encara tenim instal·lat aquest sistema operatiu, és alguna actualització de seguretat, pel que fa al sistema operatiu.

Un cop arribat a aquest punt, ens podem plantejar el fet d’instal·lar Catalina a màquines que no el suporten aquest sistema de forma nativa. La comunitat de desenvolupadors i software lliure han treballat tenaçment perquè màquines obsoletes puguin funcionar amb el sistema operatiu Catalina. Aquest seguiment de modificacions i pedaços del sistema només és a l’abast de personal mínimament format per anar solucionant els obstacles tècnics que van sorgint amb les diferents actualitzacions oficials d’Apple. Un cop finiquitat el sistema, la solució d’un pegat per a un ordinador no suportat, no ha de tenir entrebancs doncs ja no hi hauran més actualitzacions que puguin dificultar el funcionament de la màquina i els pegats han estat prou perfeccionats perquè el sistema funcioni amb normalitat.

Per tant ara és el moment perquè, els atrevits, puguin posar un sistema operatiu relativament actual a les seves màquines obsoletes, tenint unes contrapartides tècniques assumibles per a la utilització de l’ordinador en la seva tasca diària.

Des d’aquí he d’agrair la tasca i el temps regalat d’aquests desenvolupadors que treballen desinteressadament perquè podem fruir d’un programari “prohibit”.

No tags